Trivselgrupp

Trivselgrupp

 

I trivselgruppen igår:

 

Lars Strandlund


 

Vad gör trivselgruppen?

 

Väljer en sammankallande person för möten.

Planerar fixar/städdagarna i området.

Ser över vad som behövs göras i området.

Ordnar material till det som behövs på fixar/städdagarna.

Fixardagarna planeras 2 gånger per år

2 möten bör hållas med trivselgruppen för att få fixardagarna att fungera och planeras på bästa sätt.

Har hand om gräsklippning på lekplatsen innan och efter vandringspärmen kommer igång mellan höst och vår.

Uppdatera vandringspärmen.

Hjälper styrelsen med avlastning i lättare frågor.

 

Tanken med trivselgruppen är att vi skall avlasta styrelsen och att vi skall kunna hålla nere kostnaderna för föreningen, då vi försöker göra så mycket arbete som möjligt själva.

Eftersom man inte i trivselgruppen har någon ekonomisk ansvarsfrihet, måste inköp göras efter beslut av styrelsen.