Styrelsen

Styrelsen

 

Ordförande

Viktor Johansson, Bratteklevsvägen 9, telefon 0047 40458497

 

Sekreterare

Anna Sörman, Bräckemyrsvägen 27, telefon 073-835 77 43

 

Kassör

Mattias Knutsson, Ödegårdsvägen 6, telefon 073-972 61 99, e-post till Mattias

 

Ledamot

Therese Johansson

Nils-Bertil Frisk 


Revisorer

Alex Larsen

Mikael Källsvik