Styrelsen

Stare Samfällighet

Styrelsen

Ordförande

Victor Johansson, Bratteklevsvägen 9, telefon 0526-103 02

Sekreterare

Anna Sörman, Bräckemyrsvägen 27, telefon 073-835 77 43

Kassör

Mattias Knutsson, Ödegårdsvägen 6, telefon 073-972 61 99, e-post till Mattias

Ledamot

Johan Emterling

Suppleanter

Kajsa Oderbrandt

Fredrik Stenbråten

 

Revisorer

Alex Larsen

Mikael Källsvik

Copyright © All Rights Reserved