Styrelsen

Stare Samfällighet

Styrelsen

Ordförande

Nenita Alme, Bratteklevsvägen 9, telefon 070-366 08 33, e-post till Nenita

Sekreterare

Terése Johansson, Bratteklevsvägen 14, telefon 070-848 15 96

Kassör

Mattias Knutsson, Ödegårdsvägen 6, telefon 073-972 61 99, e-post till Mattias

Ledamot

Carolina Hoffbrink

Johan Emterling

Suppleanter

Erik Thorn

Peter Johansson

 

Revisorer

Alex Larsen

Jerker Lindhav

Copyright © All Rights Reserved